Вторник, 6 Декември 2022

Ревеш

1. Ревеш ли насън, наяве ще се радваш.

2. Друг ако реве в съня ти, наяве ще намериш решение на важен проблем.