Сряда, 19 Май 2021

Репички

1. Садиш ли насън репички, волно или неволно ще посееш раздор и интриги.

2. Видиш ли, береш или ядеш насън репички, ще имаш неприятности и проблеми с близки или приятели.