Неделя, 9 Май 2021

Рентген, рентгенова снимка

1. Правят ли ти насън рентгенова снимка, ще имаш нужда от повече информация, преди да вземеш окончателно решение.

2. Сънуваш ли рентгенова снимка или рентген, предстои ти да страдаш от нечиста съвест или угризения.

3. .