Четвъртък, 2 Декември 2021

Рента

1. Сънуваш ли, че получаваш рента, значи ще изгубиш позиции, вещи или нещо ценно.