Четвъртък, 6 Май 2021

Рента

1. Сънуваш ли, че получаваш рента, значи ще изгубиш позиции, вещи или нещо ценно.