Събота, 10 Декември 2022

Религия

1. Приемаш ли в съня си някоя религия и се приобщаваш към нея, ще получиш помощ и подкрепа на работното си място.

2. Ако сънуваш религиозни видения и символи, значи ще имаш благополучие и добри шансове.

3. Изучаваш ли или практикуваш в съня си някоя от световните религии, значи в реалността ще срещнеш малки, но съществени затруднения в личния и професионалния си живот.

4. .