Четвъртък, 2 Февруари 2023

Реклама

1. Правиш ли в съня си реклама на нещо, ще те пренебрегнат или осмеят.

2. Четеш ли, слушаш или гледаш насън реклама, значи бързо ще се палиш по нови идеи и бързо ще изоставяш, това което си започнал.