Събота, 8 Май 2021

Рейнджър

1. Сънуваш ли себе си като рейнджър, ще постигнеш големи успехи в начинанията си, ще се радваш на постиженията си и ще се гордееш с тях.

2. Сънуваш ли рейнджър, значи трябва да се приготвиш за схватка с неприятелите си или за скрити опасности.