Четвъртък, 6 Май 2021

Ред

1. Сънуваш ли празни редове в зала са знак, че приятелите и близките ти ще те изоставят в труден момент.

2. Въдворяваш ли насън ред, значи че друг ще се облагодетелства от печалбите или постиженията ти.

3. Сядаш ли в съня си на преден ред на представление, ще се стремиш към благоразположението на важна особа.

4. Спазваш ли в съня си установен ред, ще бъдеш възнаграден за усилията и търпението ти.

5. .