Понеделник, 17 Май 2021

Рецензия

1. Пишеш ли или четеш в съня си рецензия, значи ще си потърпевш от нечие невнимание, ще си отговорен за нечия вина.