Понеделник, 28 Ноември 2022

Ребус

1. Решаваш ли в съня си ребус, значи няма да си сигурен в любовта.