Четвъртък, 29 Юли 2021

Разписка

1. Даваш ли разписка насън, ще носиш отговорност за чужди пари.

2. Дават ли ти на тебе разписка, очаквай незначителна печалба или непредвидени доходи.