Сряда, 22 Март 2023

Разноглед

1. Сънуваш ли, че си разноглед, ще постигнеш двойно щастие.

2. Сънуваш ли, че друг е разноглед, ще те подведат с лош съвет.