Понеделник, 3 Октомври 2022

Разноглед

1. Сънуваш ли, че си разноглед, ще постигнеш двойно щастие.

2. Сънуваш ли, че друг е разноглед, ще те подведат с лош съвет.