Четвъртък, 6 Октомври 2022

Разкъсване

1. Разкъсвате ли нещо в съня си, това е предупреждение, че плановете ви няма да се осъществят въпреки усилията, които полагате.

2. Разкъсването насън говори за напразни усилия, вътрешен конфликт и несигурност.