Понеделник, 28 Ноември 2022

Рапсодия

1. Слушаш ли рапсодия насън, ще станеш изповедник или слушател на дълги излияния и признания.