Неделя, 10 Декември 2023

Ранен човек

1. Ако сънуваш ранен човек, значи ще имаш успех в работата си.

2. Ако срещнеш в съня си ранен човек или е дошъл при теб, значи ще те повишат.