Неделя, 26 Септември 2021

Рампа

1. Сънуваш ли, че виждаш или си на рампа, пряко волята ти ще те натоварят с някаква отговорност или задача.