Понеделник, 8 Март 2021

Ръкостискане, ръкуване, ръкуваш

1. Сънуваш ли, че някой се ръкува, значи ще си финансово или емоционално зависим.

2. Сънуваш ли, че се ръкуваш с някой, предстои ти да изпитваш срам от работата си.