Понеделник, 27 Септември 2021

Ръкополагане

1. Сънуваш ли духовен сан, значи ще ти възлагат много надежди и ще имаш височайша чест.