Петък, 27 Януари 2023

Ръкопляскане

1. Ръкопляскане (виж аплодисменти).