Понеделник, 15 Април 2024

Ръкавици

1. Носиш ли насън ръкавици, ще се радваш на добро здравословно състояние.

2. Сваляш ли насън ръкавиците си, ще се подчиниш някому.

3. Ако видиш в съня си ръкавица, ще те обидят или предизвикат.

4. Загубил ли си ръкавиците си насън, ще изгубиш сигурността или привилегиите си.