Вторник, 23 Април 2024

Райбер

1. Заключваш ли наъсн врата с райбер, съпротивата ти срещу конкуренти и неприятели е нищожна и леснопреодолима.

2. Сънуваш ли счупен райбер, лесно може да се разболееш, да се заблуждаваш или да ти изневеряват.