Петък, 17 Септември 2021

Ръчна количка

1. Сънуваш ли ръчна количка, ще постигнеш големи успехи, ако разчиташ на собствените си сили.