Събота, 10 Юни 2023

Ръчна количка

1. Сънуваш ли ръчна количка, ще постигнеш големи успехи, ако разчиташ на собствените си сили.