Четвъртък, 18 Август 2022

Ръчка

1. Сънуваш ли ръчка, значи ще си намериш добър помощник.