Събота, 9 Декември 2023

Чужди пари

1. Намериш ли в съня си чужди пари, опитай щастието си в някаква хазартна игра.