Четвъртък, 24 Октомври 2019

Час

1. Знаеш ли точно колко часа е в съня си или колко време е изминало, означава че си на верен път, взел си вярното решение, уверено си поел нещата в свои ръце.
Коментари ( 0 )

Все още няма коментари.