Петък, 7 Октомври 2022

Чайки

1. Видиш ли в съня си много чайки, не се занимавай с незаконни работи.