Петък, 19 Април 2024

Чакалня

1. Сънуваш ли, че си в съня си чакалня на гара, значи трябва да почакаш малко, докато нещата се променят.

2. Видиш ли насън чакалня на болница или в учреждение, значи ти предстоят бюрократични пречки на работното място.

3. Сънуваш ли, че си в чакалня на летище, значи че напредъка на работното място ще бъде бавен.