Събота, 20 Април 2024

Чакам влак

1. Ако насън чакаш влак, ще се възцари неопределеност в личните ти отношения.