Четвъртък, 28 Май 2020

Чакам влак

1. Ако насън чакаш влак, ще се възцари неопределеност в личните ти отношения.