Понеделник, 11 Декември 2023

Чакам влак

1. Ако насън чакаш влак, ще се възцари неопределеност в личните ти отношения.