Събота, 20 Април 2024

Чужд град

1. Сънувате ли, че сте в чужд град или пътувате към него, това е предупреждение, че имате нужда от коренна промяна в живота си.

2. Може да прекратите заробваща ви връзка или да смените работното си място.

3. Чужд град насън предупреждава за резки житейски обрати.