Четвъртък, 18 Април 2024

Чугун

1. Видиш ли насън чугун, значи ще бъдеш потърпевш от това, че не си предпазлив.