Вторник, 4 Октомври 2022

Човешки глави

1. Ако видите човешки глави в съня си означава мъдрост, интелект, разбиране и рационалност.

2. Също така може да представлява вашите постижения, имиджа ви и възгледите ви за света.