Събота, 10 Юни 2023

Чистачка

1. Сънувате ли или разговаряте с чистачка, ще имате неприятности.

2. Ако вие сте чистачка, ще имате нежелани гости.