Вторник, 19 Януари 2021

Чиста вода

1. Къпеш ли се в чиста вода насън, ще имаш добро здравословно състояние.

2. Газиш ли насън в чиста вода, значи ще пролееш много сълзи.