Неделя, 25 Септември 2022

Чист двор

1. Ако видите чист двор насън, това ви представя начина, по който поддържате и организирате живота си, като например работа и социални дейности.