Вторник, 16 Юли 2024

Числото 4

1. Числото 4 символизира стабилност и усилен труд.

2. Зад него стоят материални неща.

3. В азиа числото 4 означава смърт.