Петък, 8 Декември 2023

Чироз

1. Ядеш ли или видиш чироз в съня си, значи ще ти искат отплата за свършена услуга или ще ти напомнят за стар дълг.