Четвъртък, 23 Септември 2021

Чипонос

1. Видиш ли насън, че си чипонос, значи ти предстои да се влюбваш в хора, които са неподходящи.

2. Сънуваш ли, че ти си чипонос, значи ти предстои да бъдеш почитан и харесван без да си го заслужил.