Вторник, 16 Юли 2024

Четвъртък

1. Сънуваш ли четвъртък, значи ще имаш много възможности и шансове за напред, ще се представиш както подобава.