Вторник, 4 Август 2020

Четина

1. Пърлиш ли или видиш в съня си четина, значи ти предстои да пропилееш това, което си спестил или възможностите си.