Събота, 6 Юни 2020

Честност

1. Сънуваш ли честност, значи ще се съмняваш в възможностите и лоялността на партньотите си.