Вторник, 16 Април 2024

Червено месо

1. Видите ли или купувате червено месо в съня си, това е предупреждение, че се отнасяте несправедливо жестоко към близките си и ще бъдете порицан публично за лошото си отношение.

2. Червено месо готвите ли насън, ще се радвате на успехи в работата и начинанията си благодарение на помощта на приятели.