Вторник, 4 Август 2020

Червена коса

1. Ако се сънуваш с червена коса, значи си фалшив човек.