Понеделник, 3 Октомври 2022

Червен пипер

1. Присъни ли ви се червен пипер, бъдете изключително внимателни.

2. Червения пипер насън предупреждава, че ще се изправите пред изключително могъщ враг.