Вторник, 12 Декември 2023

Червен конец

1. Сънувате ли, че в съня си носите на ръката си червен конец, това е знак, че се чувствате застрашени и се опитвате да се предпазите от вероломството на другите.

2. Някой ако върже на ръката ни червен конец, ще олучите неочаквана помощ-.