Неделя, 21 Април 2024

Черна шапка

1. Носите ли черна шапка в съня си, това е знак, че ще ви са наложи да живеете с голяма, тъмна тайна, която дълго време ще остане неразкрита.

2. Ако в съня ви ви подаряват черна шапка, това е предупреждение, че ще ви натоварят с голяма отговорност или ще ви поверят тежка тайна, чието опазване ще ви тежи.