Събота, 9 Декември 2023

Черна кола

1. Сънувате ли черна кола, трябва да внимавате, защото събитията около вас може да се развият много по-бързо отколкото сте предполагали.

2. За да постигнете предварително набелязаните цели ще ви се наложи да вземате бързи и рисковани решения.