Понеделник, 15 Април 2024

Черга

1. Сънуваш ли черга, значи ти предстои да понасяш преструвки и лъжи.

2. Постилаш ли или купуваш черга в съня си, значи че любимия ти ще ти изневерява или ще те лъже.

3. Видиш ли в съня си мокра, скъсана, изгоряла или кърпена черга, значи че ще имаш изключително лоши отношения с партньора, които са непоправими.

4. Тъчеш ли черга насън, значи трябва да положиш грижи за семейството си.