Вторник, 16 Април 2024

Черен дроб

1. Готвиш ли, чдеш или купуваш черен дроб в съня си, значи ти предстоят здравословни проблеми.

2. Яде ли някой друг черен дроб в съня ти, значи ти предстои крепко здраве.

3. Имаш ли болки в черния дроб, значи ще имаш подобрение за кратко на материалното състояние.