Вторник, 16 Април 2024

Черен дъжд

1. Ако сънувап черен дъжд, предсказва скръб, бедствие и загуба.