Неделя, 13 Юни 2021

Чело

1. Сбръчкано или смръщено чело вещае, че трябва да си по внимателен и предпазлив в общуването с хората.

2. Нямаш ли чело в съня си, значи приятелите ти вече няма да ти имат доверие.

3. Видиш ли в съня си чело с много бръчки, значи ти предстои да се отнесеш справедливо и умно с нещо.

4. Чисто, голямо, бяло и високо чело, ако имаш в съня си, значи ще бъдеш зачитан и уважаван от съпернисите ти и хора, които не познаваш.